Laktoseintolerans

Baggrund, symptomer, prøvemateriale og FAQ

Baggrund

 

Der er forskellige typer laktoseintolerans (hypolaktasi), hvor man på den ene eller anden måde ikke kan nedbryde og derved ikke optage laktose. Ved primær hypolaktasi (laktoseintolerans), hvilket denne test er for, bliver man laktose intolerant efter barndommen da laktaseaktiviteten i kroppen falder. Derudover findes der også sekundær hypolaktasi og arvelig/medfødt hypolaktasi som er yderst sjælden! Laktose er mælkesukker der findes i pattedyrs modermælk og udgør hovedparten af næringen for unger mens der dies. Laktose bliver nedbrudt til det let optagelige galaktose og glukose i tyndtarmen af enzymet laktase.

Blandt verdensbefolkningen er der cirka 66% der har primær hypolaktasia/laktoseintolerans. Denne procentsats ændrer sig alt efter hvilke regioner af lande, man ser på. For eksempel har >95% af befolkningen i Skandinavien evnen til at nedbryde laktose, hvor der blandt befolkningen i Kina kun er cirka 1% der har evnen til at nedbryde laktose.

Laktaseaktiviteten, og derved laktosenedbrydelsen og optagelsen, er højst i barndommen hvorefter befolkningen splittes i to; den ene gruppe har en faldende evne til at nedbryde og optage laktose (dem med primær hypolaktasi/ laktoseintolerans) mens den anden gruppe bevarer evnen til at nedbryde laktose fuldt ud (laktosetolerante).

Evnen til at nedbryde laktose efter 7-8-årsalderen, ses oftest i forbindelse med ophav fra områder, hvor der har været kvæg/husdyr drift, som fx områder i Nordvestafrika og Mellemøsten og det meste af Europa. Evnen til at nedbryde laktose skyldes en enkelt mutation som er associeret til hvor ens genpulje har hjemstavn.

Der er flere forskellige mutationer der har indvirkning på om man er laktose tolerans/laktoseintolerans,  for at afdække den bredeste skare af mennesker, vurderer vi om der er en mutation på er C/T-13910, C/G-13907 eller T/G-13915, alt efter hvilket ophav man har, for at konkludere på laktosetolerans/laktoseintolerans.

 

Symptomer ved indtagelse af mælk

 • Udspilet mave
 • Luft i maven
 • Kramper i maven
 • Kvalme
Prøvemateriale: DNA fra et mundskrab

FAQ / Ofte stillede spøgsmål

Hvad er laktoseintolerans?
 • Primær hypolaktasi/laktose intolerans er en ”sygdom” med faldende laktaseaktivitet i takt med at alderen stiger, og derved evnen til at nedbryde og optage mælkesukker (laktose). Oftest falder evnen til at nedbryde laktose efter den tidlige barndom (7-8-årsalderen) Det er en tilstand der rammer 66% af verdensbefolkningen, hvor nogle områder har en højere koncentration blandt befolkningen med primær hypolaktasi/laktose intolerans end andre.  Den nedsatte evne til at nedbryde laktose skyldes enkelte mutationer, der varierer efter ophav, i DNA’et der ligger før genet for laktase (der bruges til at nedbryde laktose i tyndtarmen), og bestemmer hvor høj laktaseaktiviteten i kroppen er. Der er flere mutationer der kan give anledningen til intolerans, og for at ramme den bredeste skare, vurdere vi mutationer der sidde tre forskellige steder alt efter hvilket ophav ens genpulje har C/T-13910, C/G-13907 eller T/G-13915. Mutationen der giver laktose tolerans har historisk set haft en vigtig betydning for kvæg/husdyr dyrkerne rundt om i verden, da der er meget energi i fx mælk.
Hvem kan have laktoseintolerans?
 • Hvis man oplever symptomer, så som udspilet mave, luft i maven, kramper i maven og kvalme ved indtagelse af mælk, kan man være laktose intolerant. Da laktose intolerant er genetisk bestemt, afhænger risikoen for sygdommen af ens forfædres DNA, men principielt kan alle fødes med det.
Hvordan smitter laktoseintolerans?
 • Da ”sygdommen” er genetisk bestemt, smitter den ikke. Men man kan videregive den nedsatte evne til at nedbryde laktose i voksenalderen til sine afkom.
Hvor ofte skal jeg tjekkes?
 • Da dine gener ikke ændrer sig, er en test nok.

Hvad gør jeg hvis jeg har/får laktoseintolerans?
 • Primær hypolaktasi/laktose intolerans er simpel at leve med ved at omlægge sin diæt, man kan undgå diverse laktose produkter eller købe piller med laktaseenzymet på apoteket og i håndkøbsmedicin.
Hvordan behandles laktoseintolerans?
 • Man kan ikke primær hypolaktasi/laktose intolerans, men undgå ubehagelige symptomer ved at undgå at indtage laktose produkter  eller købe piller med laktaseenzymet på apoteket og i håndkøbsmedicin.
Er laktoseintolerans farligt?
 • Primær hypolaktasi/laktose intolerans er ikke farligt men kan give ondt i maven og diarre.
Er det følgesygdomme til laktoseintolerans?
 • Der er som sådan ikke nogen følgesygdomme forbundet med primær hypolaktasi/laktose intolerans, men hvis man indtager for meget laktose kan det resultere i diarre, ondt i maven og kvalme.
Sidens kilder:

 • Statens Serum Institut (DK)
 • Patienthåndbogen (DK)
 • Center of Disease Control and Prevention (USA).